Jak pracuję


W swojej pracy integruję różne podejścia, ale jej centrum stanowi nurt humanistyczno-doświadczeniowy i egzystencjalny. Jestem przekonana, że nasza sfera psychiczna jest ściśle związana z cielesną i duchową, dlatego w trakcie terapii korzystam z narzędzi integrujących te obszary. Czerpię z różnych modalności m.in. focusingu i EFT. To co realnie nas zmienia to doświadczanie, dlatego w zależności od potrzeb do swojego warsztatu pracy włączam różne narzędzia i eksperymenty. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie SPOTKANIE z drugą osobą, zaufanie oraz stworzenie takiej więzi, która staje się bazą umożliwiającą rozwój i wprowadzanie zmian. Psychoterapia dla to przede wszystkim zbliżanie się do prawdy o sobie i wszystkich doświadczeniach, to droga, która z jednej strony wymaga wysiłku, ale z drugiej pozwala na poszerzenie wachlarza własnych możliwości i wpływu na swoje życie. To nic innego jak szansa na lepsze usłyszenie siebie i głębsze zrozumienie, tak aby później być gotowym do podejmowania decyzji czy działań.

Zdaję sobie sprawę, że wybór tej drogi może przysparzać trudności, wymaga odwagi i determinacji, dlatego poprzedzają ją spotkania konsultacyjne. Są to początkowe spotkania (zazwyczaj 1-3 sesji), które mają na celu rozeznanie się w sytuacji życiowej osoby oraz wyłonienie najważniejszych obszarów problematycznych, w zakresie których pomocna będzie psychoterapia. Konsultacje służą również wzajemnemu poznaniu się i zdecydowaniu czy oferowana forma pomocy jest adekwatna. Psychoterapia indywidualna to cotygodniowe spotkania, które mogą trwać od roku do kilku lat. Mają swój kierunek, konkretny, wcześniej ustalony cel, ale również wspierają poszerzanie świadomości, obejmują pracę nad emocjami i destrukcyjnymi przekonaniami. To pogłębiona praca nad sobą, zmieniająca mechanizmy kierujące naszym zachowaniem. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 min.Więcej w czytelni: