Nazywam się Aneta Cieśla.

Psychoterapia jest moim zawodem, ale też ogromną pasją. Uważam, że to wielki dar móc towarzyszyć drugiemu człowiekowi w odkrywaniu tym KIM jest i zmierzaniu w stronę tego KIM chciałby się stać.

Moja droga wspierania ludzi jest różnorodna. Pracowałam z chorymi stojącymi w obliczu utraty życia w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Lublinie oraz rodzinami osób zaginionych w fundacji ITAKA. Prowadziłam grupy rozwojowe i wsparcia dla seniorów współpracując z warszawskimi Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Przez kilka lat współtworzyłam grupy wsparcia i terapeutyczne dla kobiet będących w trudnych relacjach. Te wszystkie doświadczenia doprowadziły mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem: poprzez psychoterapię pomagam dorosłym kobietom i mężczyznom w pokonaniu różnego rodzaju trudności psychologicznych.

Jestem absolwentką psychologii i pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyłam staż psychoterapeutyczny na Oddziale Nerwic w Przychodni Lekarskiej WAT oraz na Oddziale Psychiatryczno-Geriatrycznym w ZOZ Wola-Śródmieście w Warszawie. Posiadam certyfikat ukończenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR oraz szkolenia I stopnia terapii par i małżeństw w ujęciu behawioralno – poznawczym. Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Należę do Stowarzyszenia Psychologów Polskich. Pracuję pod stałą superwizją. W swojej pracy przestrzegam standardów zawartych w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.