Pracuję w oparciu o proces psychoterapeutyczny, który przypomina podróż w głąb siebie.

Celem tej drogi jest uczynienie swojego życia bardziej pełnym i szczęśliwym, poszerzenie świadomości i rozumienia samego siebie. Psychoterapia to także odzyskiwanie mocy sprawczej i realnego wpływu na własną codzienność, nabieranie pewności siebie, odkrywanie swoich możliwości, zasobów i budowanie równowagi.

Zdaję sobie sprawę, że wybór tej drogi może przysparzać trudności, wymaga odwagi i determinacji, dlatego poprzedzają ją spotkania konsultacyjne.

Konsultacje
Są to początkowe spotkania z psychoterapeutą, zazwyczaj 1-3 sesji. Mają na celu rozeznanie się w sytuacji życiowej osoby oraz wyłonienie najważniejszych obszarów problematycznych, w zakresie których pomocna jest psychoterapia. Konsultacje służą również wzajemnemu poznaniu się i zdecydowaniu czy oferowana forma pomocy jest adekwatna.


Psychoterapia indywidualna
To cotygodniowe spotkania, które mogą trwać od roku do kilku lat. Mają swój kierunek, konkretny, wcześniej ustalony cel, ale również wspierają poszerzanie świadomości, obejmują pracę nad emocjami i destrukcyjnymi przekonaniami. To pogłębiona praca nad sobą, zmieniająca mechanizmy kierujące naszym zachowaniem. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 min.

 

Psychoterapia par
To cykliczne spotkania pary skoncentrowane wokół konkretnego obszaru trudności dwojga ludzi będących w związku. Opiera się o pracę krótkoterminową, która obejmuje maksymalnie 24 spotkania. Każde z nich trwa 50 min.