W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie SPOTKANIE z drugą osobą, zaufanie oraz stworzenie takiej więzi, która staje się bazą umożliwiającą rozwój i wprowadzanie zmian.
Pracuję w oparciu o nurt humanistyczny, który podkreśla moc autentycznych relacji, przede wszystkim tej z samym sobą oraz daje wyraz możliwościom, mocnym stronom i zasobom człowieka. Jestem przekonana, że nasza sfera psychiczna jest ściśle związana z cielesną i duchową, dlatego w trakcie terapii korzystam z narzędzi integrujących te obszary. Bliska jest mi praca z ciałem, odkrywanie jego potencjału i wsłuchanie się w impulsy, które przesyła. Biorąc pod uwagę różnorodne potrzeby osób, które spotykam w gabinecie sięgam również do dorobku innych nurtów i podejść psychoterapeutycznych, zwłaszcza psychodynamicznego i behawioralno-poznawczego.